RGDGP5MP1 Beagle Seitron (Сейтрон)

cигнализатор на пропан С3Н8

 

Сейтрон (Seitron) RGD GP5 MP1 Beagle сигнализатор пропана (C3H8)